Ledande ingenjörer inom Elkraft

Välkommen till Kraftkällan Konsult

 Affärsidé
Tillhandahålla högkvalitativa leverantörsoberoende konsulttjänster inom Elkraft & Energi-sektorn. Genom ett strukturerat arbetssätt och en god kännedom om våra kunders behov ska vi leverera tjänster med hög effektivitet som genererar affärsnytta för både företaget och våra kunder.

Verksamhetsområde
Teknisk huvudkompetens är inom elkraftområdet. I huvudsak inom stationsteknik där vi ska ha kärnkompetensen. I framtiden är det intressant att bredda tjänsteutbudet inom energisektorn.

Vision
Företaget ska ha en hög kompetens med tekniken i centrum samt vara uthållig i tillväxt och lönsamhet. Företaget ska attrahera kunniga och socialt kompetenta medarbetare som besitter en vilja och ett intresse till ständigt lärande.

Huvuddelen av vår kundbas består av små och medelstora energibolag.

Kraftkällan Konsult har inte sökt eller tagit del av något statligt Coronastöd.

Kraftkällan Konsult AB
Norra Järnvägsgatan 6A
352 33 Växjö
info@kraftkallankonsult.se